Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu.
Udział w egzaminach jest dobrowolny.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1. Dopuszczenie do egzaminu przez instruktora prowadzącego zajęcia wstępnie oceniającego opanowanie materiału i postawę na treningach.
2. Niezaleganie z opłatami za treningi.
3. Wpisanie się na listę egzaminacyjną i wniesienie opłaty. Opłatę najlepiej wnieść przed egzaminem u instruktora na treningu. Do zapisania się na listę egzaminacyjną niezbędna jest znajomość dokładnej daty urodzenia.
4. Osoby nieposiadające karategi (kimona): Wskazana biała koszulka.
5. Po egzaminie jest możliwość zamówienia pasów.
STOPNIE „SENIOR” KYU  14 lat w roku egzaminu.
W Karate funkcjonuje oparty na japońskiej tradycji system stopni uczniowskich (kyu) i mistrzowskich (dan). Kolejne stopnie oznaczane są różnymi kolorami pasów lub odpowiednimi pagonami (tzw. „belkami”) naszytymi na pasie. Stopnie uczniowskie (kyu) liczy się od 10 kyu (najniższy stopień) w górę. Biały pas nie oznacza żadnego stopnia i służy do zawiązywania karategi (stroju do treningu karate), przez osoby, które nie zdobyły jeszcze żadnego stopnia w Karate.
Stopnie mistrzowskie (dan) oznaczane są zawsze czarnym pasem i odpowiednią ilością złotych pagonów – od stopnia 1 dan do najwyższego 10 dan. Do każdego stopnia przyporządkowane są odpowiednie wymagania egzaminacyjne. Egzamin składa się z technik kihon (uderzeń, bloków, pozycji), kata (form będących połączeniem powyższych technik) i kumite, czyli walki sportowej.

STOPNIE „JUNIOR” KYU do 14 lat

Dzieci trenujące Karate w specjalnie wyprofilowanych grupach objęte są systemem stopni uczniowskich kyu „junior”. System ten oparty jest na tradycyjnym, opisanym poniżej schemacie stopni i kolorów pasów, natomiast różni się doborem wymagań egzaminacyjnych – są one dostosowane do możliwości motorycznych, koordynacyjnych
i psychicznych dziecka.
W systemie „Junior” wymagania na stopnie podzielono na dwie części – stąd w ramach jednego kyu zdaje się dwa egzaminy. Egzaminy na stopnie dla dzieci odbywają się nie – jak w przypadku dorosłych – dwukrotnie w ciągu roku, lecz mogą odbywać się częściej. Podstawowe egzaminy podsumowują półroczne okresy treningowe. Dodatkowe egzaminy mogą mieć miejsce na obozach treningowych, gdzie duża intensywność zajęć powoduje, że odpowiadają one kilku miesiącom normalnego treningu w sekcji.
Egzaminów na kolejne stopnie nie można łączyć, ani pomijać ich kolejności. Każdy egzamin oznacza się opisanym poniżej kolorem pasa i czerwonym pagonem na pasie odpowiadającym danemu stopniowi junior.
Zasady naszywania belek. Belkę wyróżniającą nieparzyste kyu należy naszyć jako pierwszą, szerokość ok 1 cm. Odległość pierwszego pagonu od początku pasa – 10 cm. Kolejne pagony naszywamy w stronę środka pasa w odległości do 2 cm. Szerokość czerwonych pagonów ok. 0,5 cm.
Kończąc 14 rok życia adept Karate zachowuje posiadany kolor pasa
i kolejny egzamin zdaje już w tradycyjnym systemie dla Senior Kyu.
Z każdym egzaminem wiąże się konieczność wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Wysokość tej opłaty zostaje ustalana osobno na każdy rok.
Zdany egzamin potwierdzają certyfikaty.

10.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon

1.Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony. Prawidłowe wiązanie pasa (obi).

2. Teoria i komendy: higiena, zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp. Znaczenie słowa „Szacunek”.
3. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.
4. Pozycje: fudo dachi, zenkutsu dachi                                                                     5. Bloki i zasłony: jodan uke, gedan barai                                                     6.Uderzenia/cięcia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan) ago uchi
7. Kopnięcia: hiza-geri (chudan) , kin geri
8. Test sprawności:
– 50 razy zaciskanie pięści.
– 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

10.2 Kyu – biały pas + 2 czerwone pagony

1. Znaczenie słowa „Dyscyplina”.
2. Ido geiko: Poruszanie się w zenkutsu dachi i stosowanie technik na 10.1. 3. Test sprawności: 10 skłonów w leżeniu na plecach

9.1 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate: kara – pusta, te – ręka, słowa osu – akceptacja, pozdrowienie oraz „Wytrwałość”.
2. Pozycje: heisoku dachi, heiko-dachi, yoi-dachi, kiba dachi
3. Uderzenia/cięcia: seiken j/ch/g tsuki, tettsui oroshi uchi, uraken shita tsuki,
4. Bloki i zasłony: soto uke
5. Kopnięcia: mae – keage 
6. Test sprawności:
– 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

9.2 Kyu – pomarańczowy pas + 4 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd „gi” i jej składanie. Znaczenie słowa „Honor”. Liczenie po japońsku do 10.
2. Ido geiko: Poruszanie się w zenkutsu dachi i stosowanie poznanych technik.
3. Test sprawności:
– 20 przysiadów

8.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon

1. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei – nauczyciel, shihan – nauczyciel mistrz, sempai – starszy rangą. Znaczenie słowa ” Równowaga”
2. Pozycje: musubi-dachi, kokutsu dachi
3. Uderzenia/cięcia: seiken mawashi tsuki, jun tsuki, uraken shomen uchi, uraken sayu uchi, uraken hizo uchi
4. Bloki: uchi uke 
5. Kopnięcia: gedan mawashi-geri , yoko keage
6.Test sprawności:
– 15 skłonów w przód z leżenia na plecach,
– 15 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

8.2 Kyu – + niebieski pas + 2 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: Znaczenie słowa „Pokora”.
2. Ido geiko: Poruszanie się w kiba dachi i stosowanie poznanych technik  3.Renraku:  pozycja walki/ mae geri/ gyaku tsuki                                               4.Kata: Taikyoku I, II                                                                                                   5.Test sprawności:
– 20 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach
– 20 skłonów w przód z leżenia na plecach

7.1 Kyu – niebieski pas + 3 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: etykieta dojo
2. Pozycje: kokutsu-dachi
3. Uderzenia/cięcia: tettsui hizo uchi, kome kami uchi, uraken mawashi uchi
4. Bloki: shuto mawashi uke.
5. Kopnięcia: soto i uchi -mawashi-keage .
6. Test sprawności:
– przewrót w przód.

7.2 Kyu – niebieski pas + 4 czerwone pagony

1. Teoria i komendy: nogare – oddychanie /tonujące – ciche/.
2. Ido geiko: poruszanie się w kokutsu dachi i stosowanie poznanych technik.
3. Renraku: pozycja walki/soto uke-gedan barai/gyaku tsuki
4. Kata: Taikyoku III, Sakugi I
5. Test sprawności:
– przewroty w tył.

6.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon

1. Teoria i komendy: ibuki – oddychanie głośne. Znaczenie słowa „Poświęcenie”
2. Pozycje: sanchin-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto-ganmen-uchi, sakotsu uchi, uchikomi, uchi uchi 
4. Bloki: uchi uke/gedan barai, mae-mawashi-uke, morote uchi uke
5. Kopnięcia: mawashi-geri, yoko geri
6. Kata: Pinan I, Sakugi II
7. Test sprawności:
– stanie na rękach przy drabinkach
– 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc
w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

6.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony

1. Teoria
2. Renraku: pozycja walki/ mae geri/yoko geri/mawashi geri/gyaku tsuki
3. Kata: Pinan II/Sakugi III
4. Test sprawności:
– ustalony przez egzaminatora

5.1 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony

1. Pozycje: kake dachi, tsuru-aschi-dachi.
2. Uderzenia/cięcia: tate tsuki, shotei tsuki
3. Bloki: shotei uke
4. Kopnięcia: ushiro geri
5. Test sprawności:
– ustalone przez egzaminatora

5.2 Kyu – żółty pas + 4 czerwone pagony

1. Renraku: pozycja walki/ mae geri/mawashi geri/ushiro geri/gedan barai/gyaku tsuki
2. Kata: Pinan III
3. Test sprawności:
– ustalone przez egzaminatora.

STOPNIE KYU SENIOR skończone 14 lat

10 Kyu (minimum 1 miesiąc treningu), pas pomarańczowy

 1. Zasady noszenia karategi i wiązanie pasa (obi).
 2. Znaczenie słowa karate oraz znajomość etykiety dojo.
 3. Liczenie po japońsku do 10.
 4. Pozycje: fudo-dachi, yoi-dachi, uchi-hachi-ji-dachi, haisoku-dachi, zenkutsu-dachi.
 5. Uderzenia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-tsuki (jodan, chudan, gedan)
 6. Bloki: seiken-jodan-uke, seiken-gedan-barai, kake-wake-uke.
 7. Kopnięcia: hiza-geri, kin-geri, mae-keage.
 8. Kumite: poruszanie się w pozycji walki krokiem dostawnym.

9 Kyu (minimum 2 kolejne miesiące treningu), pomarańczowy pas z 1 białą belką

 1. Historia karate.
 2. Pozycje: musubi-dachi, sanchi-dachi.
 3. Uderzenia: seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, seiken-oi-tsuki (jodan, chudan, gedan), seiken-chudan-mawashi-tsuki, seiken-tate-tsuki (jodan, chudan, gedan).
 4. Bloki: seiken-chudan-soto-uke.
 5. Kopnięcia: mae-geri-chudan (chusuku).
 6. Kata: Taikyoku I, II
 7. Oddychanie: nogare.
 8. Ippon kumite: tori (atakujący); jodan-tsuki, uke (broniący się); jodan-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.
 9. Test kondycji:
  20 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach
  10 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach
  20 skłonów w przód z leżenia na plecach

8 Kyu (minimum 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas.

 1. Pozycje: Kokutsu-dachi, kiba-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-shomen, seiken-shita-tsuki, jun-tsuki (jodan, chudan, gedan), shuto-sakotsu-uchi, shuto-sakotsu uchi-komi.
 3. Bloki: seiken-chudan-uchi-uke.
 4. Kopnięcia: mawashi-geri-gedan (haisoku, chusoku), yoko-keage (sokuto).
 5. Kata: Taikyoku III, Pinan I
 6. Oddychanie: nogare, ibuki (san-kai).
 7. Ippon-kumite: atakujący wykonuje chudan-tsuki, broniący się soto-uke plus kontra chudan-gyaku-tsuki.
 8. Kumite; wolna walka wg. przepisów sportowych
 9. Test kondycji:
  25 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach
  15 ugięć ramion w pdporze na palcach i kolanach
  25 skłonów w przód z leżenia na plecach

7 Kyu (minimum 3 kolejne miesiące treningu), błękitny pas z białym pagonem.

 1. Pozycje: neko-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: tettsui-oroshi-ganmen-uchi, tettsui-kome-uchi, tettsui-hizo-uchi, tettsui-yoko-uchi (jodan, chudan, gedan), shuto-ganmen-uchi, shuto-hizo-uchi.
 3. Bloki: seiken-juji-uke (jodan, gedan), shuto-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: teisoku-mawashi-soto-keage, haisoku-mawashi-uchi-keage, mawashi-geri-chudan (haisoku, chusoku), kansetsu-geri.
 5. Kata: pinan II
 6. Ippon kumite: A: oi tsuki O: uchi uke/ uraken shomen uchi
 7. Oddychanie: nogare i ibuki (san-kai).
 8. Kumite: wolna walka wg. przepisów sportowych
 9. Test sprawnościowy:
  30 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach
  20 ugięć ramion w podporze przodem na palcach i kolanach
  30 skłonów w przód z leżenia na plecach

6 Kyu (minimum 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas.

 1. Pozycje: tsuru-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: uraken-sayu-uchi, uraken-mawashi-uchi, uraken-hizo-uchi, uraken-ganmen-oroshi-uchi, nihon-nukite (me-tsuki), yo-hon-nukite (jodan, chudan), hiji-jodan i chudan-ate.
 3. Bloki: morote-chudan-uchi-uke, seiken-uchi-uke/gedan-barai.
 4. Kopnięcia: yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan.
 5. Kata: pinan III
 6. Renraku: I: atakujący: mae-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki; II: soto-uke, gedan-barai i chudan-gyaku-tsuki.
 7. Kumite: 10 x 2 min.
 8. Test sprawnościowy: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 40 skłonów w przód z leżenia na plecach.

5 Kyu (minimum 4 kolejne miesiące treningu), żółty pas z białym pagonem.

 1. Pozycje: moro-ashi-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: shotei-uchi (jodan/chudan/gedan), hiji-age-ate-jodan.
 3. Bloki: shotei-uke (jodan/chudan/gedan), mae-mawashi-uke.
 4. Kopnięcia: ushiro-geri
 5. Kata: sanchin
 6. Renraku III: mae-geri-chudan, yoko-geri-chudan, ushiro-geri-chudan i chudan-gyaku-tsuki.
 7. Oddychanie: ibuki i nogare wynonywane w sanchin-dachi z morote-uke i gyaku-tsuki.
 8. Kumite: 12 x 2 min.
 9. Test kondycyjny: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach i kolanach, 40 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach, 30 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 50 skłonów w przód z leżenia na plecach.

4 Kyu (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas.

 1. Pozycje: heiko-dachi, kake-dachi
 2. Bloki: shuto-jodan-kake-uke, shuto-jodan-uke, shuto-chudan-soto-uke, shuto-chudan-uchi-uke, shuto-gedan-barai, shuto-mae-mawashi-uke.
 3. Kopnięcia: yoko-geri-jodan, mawashi-geri-jodan (chusoku/haisoku), ushiro-geri-jodan.
 4. Kata: pinan IV,
 5. Ko budo: Bo kata sono ichi
 6. Kumite: 15 x 2 min.
 7. Test sprawnościowy: 30 ugięć ramion w podporze przodem na pieściach, 70 skłonów w przód z leżenia na plecach, 10 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 10 przeskoków przez własny pas w przód i tył.

3 Kyu (minimum 6 kolejnych miesięcy treningu), zielony pas z białym pagonem

 1. Pozycje: shiko-dachi.
 2. Uderzenia i cięcia: 6 uderzeń łokciem w pozycji kiba-dachi w kombinacji: chudan-hiji-ate, chudan-mae-hiji-ate, jodan-mae-hiji-ate, jodan-age-hiji-ate, oroshi-hiji-ate i ushiro-hiji-ate, age-jodan-tsuki
 3. Kopnięcia: kake geri.
 4. Kata: pinan V,
 5. Ko budo: Bo kata sono ni
 6. Kumite: 20 x 2 min.
 7. Test kondycyjny: 50 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 10 skłonów w przód z leżenia na plecach, 15 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 15 przeskoków nad pasem trzymanym oburacz.

2 Kyu (minimum 8 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas.

 1. Kopnięcia: tobi mae geri, tobi-nidan-geri
 2. Renraku IV: lewa pozycja walki. Rozpoczęcie przez hidari-gedan-barai następnie seiken-ago-uchi, seiken-gyaku-tsuki, mae geri, mawashi geri, gedan barai, gyaku tsuki
 3. Kata: geksai-dai.
 4. Ko budo : Tonfa kata sono ichi
 5. Kumite: 25 x 2 min.
 6. Test sprawnościowy: 60 ugięć ramion w podporze przodem na pieściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na plecach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach ze skrętami do kolan, 20 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 20 przeskoków nad pasem trzymanym oburacz.

1 Kyu (minimum 12 kolejnych miesięcy treningu), brązowy pas z białym pagonem.

 1. Uderzenia : atama-tsuki (mae/yoko/ushiro).
 2. Bloki: kake-uke-jodan, haito-uchi-uke.
 3. Kopnięcia: jodan-uchi-haisoku-geri, oroshi-uchi-kakato-geri, oroshi-soto-kakato-geri, tobi-yoko-geri.
 4. Kata: yantsu, tsuki-no-kata.
 5. Ko budo: Tonfa kata sono ni
 6. Renraku V: lewa pozycja walki. poruszanie się atakując: oi-tsuki, gyaku-tsuki, mawashi-tsuki, shita-tsuki. Renraku VI : oi-mawashi-geri, oi-tsuki, gyaku-tsuki, gyaku-mawashi geri
 7. Kumite: 25 x 2 min.
 8. Tameshiwari z użyciem 1 standardowej deski (30x20x2,5 cm): seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi, keri.
 9. Test sprawnościowy: 70 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 100 skłonów w przód z leżenia na plecach z podwójnym skrętem, 25 przeskoków nad partnerem w przysiadzie, 30 przeskoków przez własny pas.
 10. Dobra znajomość nomenklatury japońskiej stosowanej w kyokushin.

1 Dan (minimum kolejny 1 rok treningu), czarny pas ze złotym pagonem.

 1. Znajomość całego materiału do 1 kyu włacznie.
 2. Uderzenia i cięcia: morote-haito-uchi (chudan/jodan), haito-uchi (gedan/chudan/jodan), hiraken-tsuki (chudan/jodan), hiraken-oroshi-uchi, hiraken-mawashi-uchi, haishu (chudan/jodan).
 3. Bloki: morote-kake-uke (chudan/jodan), osae-uke-chudan, koken-uke (chudan/jodan/gedan).
 4. Kopnięcia: kake-geri (kakato/chusoku), ushiro-mawashi-geri (gedan/chudan/jodan).
 5. Kata: tensho, saiha
 6. Ko budo: Tsion – bo, Tonfa kata sono san
 7. Renraku VII : migi-mawashi-geri-jodan, hidari-ushiro-mawashi-geri-jodan, migi-jodan-mae, hidari-mawashi-geri-jodan, migi-ushiro-mawashi-geri-jodan.
 8. Kumite: minimum 30 x 2 min.
 9. Tameshiwari z użyciem 2 standardowych desek: seiken-tsuki, shuto-sakotsu-uchi, keri-waza.
 10. Test sprawnościowy: 80 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 25 ugięć ramion w podporze przodem na 3 palcach, 150 skłonów w przód z leżenia na plecach, 100 przysiadów, 25 przeskoków nad kijem trzymanym w rękach.

2 Dan (minimum kolejne 3 lata treningu), czarny pas z dwoma złotymi pagonami.

 1. Znajomość całego materiału do 1 dan włącznie.
 2. Uderzenia i cięcia: toho-uchi, keiko-uchi, ryoto-ken-tsuki (chudan/jodan), naka-yubi-ippon-ken (chudan/jodan), oya-yubi-ken (chudan/jodan),
 3. Bloki: hiji-uke-chudan, gedan-shotei-morote-uke, gedan-shuto-morote-uke.
 4. Kopnięcia: tobi-ushiro-geri, tobi-ushiro-mawashi-geri, tobi-mawashi-geri, age-kakato-ushiro-geri.
 5. Kata: kanku-dai, geksai-sho,
 6. Ko budo: Soki 
 7. Kumite: minimum 35 x 2 min.
 8. Tameshiwari z użyciem 2 standardowych desek: minimum 4 techniki.
 9. Test sprawnościowy: 90 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach, 20 ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach, 150 skłonów w przód z leżenia na plecach, 100 przysiadów.

3 Dan (minimum kolejne 3 lata treningu), czarny pas z trzema złotymi pagonami.

 1. Znajomość całego materiału do 2 dan włącznie.
 2. Kata: garyu, seipai,
 3. Ko budo: Taizan
 4. Kumite: minimum 50 walk po 2 minuty.
 5. Tameshiwari: minimum 5 technik.
 6. Test kondycyjny: 100 ugięć ramion w podporze przodem na pięściach,
  25 ugięć ramion w podporze przodem na 2, 3, 5 palcach,
  200 uniesień tułowia z leżenia na plecach ze skrętem tułowia,
  150 przysiadów.

4 Dan (minimum kolejne 3 lata treningu), czarny pas z trzema złotymi pagonami.

 1. Znajomość całego materiału do 3 dan włącznie.
 2. Kata: sushi-ho, seienchin,
 3. Ko budo: Kubotan