Wymagania egzaminacyjne

Wymagania egzaminacyjne na stopnie kyu.
Udział w egzaminach jest dobrowolny.
Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest:
1. Dopuszczenie do egzaminu przez instruktora prowadzącego zajęcia wstępnie oceniającego opanowanie materiału i postawę na treningach.
2. Niezaleganie z opłatami za treningi.
3. Wpisanie się na listę egzaminacyjną i wniesienie opłaty. Opłatę najlepiej wnieść przed egzaminem u instruktora na treningu. Do zapisania się na listę egzaminacyjną niezbędna jest znajomość dokładnej daty urodzenia.
4. Osoby nieposiadające karategi (kimona): Wskazana biała koszulka.
5. Po egzaminie jest możliwość zamówienia pasów.
STOPNIE „SENIOR” KYU  14 lat w roku egzaminu.
W Karate funkcjonuje oparty na japońskiej tradycji system stopni uczniowskich (kyu) i mistrzowskich (dan). Kolejne stopnie oznaczane są różnymi kolorami pasów lub odpowiednimi pagonami (tzw. „belkami”) naszytymi na pasie. Stopnie uczniowskie (kyu) liczy się od 10 kyu (najniższy stopień) w górę. Biały pas nie oznacza żadnego stopnia i służy do zawiązywania karategi (stroju do treningu karate), przez osoby, które nie zdobyły jeszcze żadnego stopnia w Karate.
Stopnie mistrzowskie (dan) oznaczane są zawsze czarnym pasem i odpowiednią ilością złotych pagonów – od stopnia 1 dan do najwyższego 10 dan. Do każdego stopnia przyporządkowane są odpowiednie wymagania egzaminacyjne. Egzamin składa się z technik kihon (uderzeń, bloków, pozycji), kata (form będących połączeniem powyższych technik) i kumite, czyli walki sportowej.

STOPNIE „JUNIOR” KYU do 14 lat

Dzieci trenujące Karate w specjalnie wyprofilowanych grupach objęte są systemem stopni uczniowskich kyu „junior”. System ten oparty jest na tradycyjnym, opisanym powyżej schemacie stopni i kolorów pasów, natomiast różni się doborem wymagań egzaminacyjnych – są one dostosowane do możliwości motorycznych, koordynacyjnych i psychicznych dziecka.
W systemie „Junior” wymagania na stopnie podzielono na dwie części – stąd w ramach jednego kyu zdaje się dwa egzaminy. Egzaminy na stopnie dla dzieci odbywają się nie – jak w przypadku dorosłych – dwukrotnie w ciągu roku, lecz mogą odbywać się częściej. Podstawowe egzaminy podsumowują półroczne okresy treningowe (odbywają się zazwyczaj w grudniu i czerwcu), natomiast dodatkowe egzaminy mogą mieć miejsce na obozach treningowych, gdzie duża intensywność zajęć powoduje, że odpowiadają one kilku miesiącom normalnego treningu w sekcji.
Egzaminów na kolejne stopnie nie można łączyć, ani pomijać ich kolejności. Każdy egzamin oznacza się opisanym powyżej kolorem pasa i czerwonym pagonem na pasie odpowiadającym danemu stopniowi junior.
Zasady naszywania belek. Belkę wyróżniającą nieparzyste kyu należy naszyć jako pierwszą, szerokość ok 1 cm.Odległość pierwszego pagonu od początku pasa – 10 cm.Kolejne pagony naszywamy w stronę środka pasa w odległości do 2 cm. Szerokość czerwonych pagonów ok. 0,5 cm.
Kończąc 14 rok życia adept Karate zachowuje posiadany kolor pasa i kolejny egzamin zdaje już w tradycyjnym systemie dla Senior Kyu.
Z każdym egzaminem wiąże się konieczność wniesienia opłaty egzaminacyjnej. Wysokość tej opłaty zostaje ustalana osobno na każdy rok.
Zdany egzamin potwierdzają certyfikaty oraz wpis do Paszportu Polskiej Organizacji Karate – Sosai.

10.1 Kyu – pomarańczowy pas + 1 czerwony pagon
1. Teoria i komendy: zasady bezpieczeństwa – sala, szatnia, ubiór itp.
2. Strefy: jodan, chudan, gedan. Znaczenie słowa kiai – okrzyk.
3. Pozycje: fudo dachi.
4. Uderzenia/cięcia: morote-tsuki (jodan, chudan, gedan) – kiai.
5. Kopnięcia: hiza-geri (chudan) – kiai.
6. Test sprawności:
– 50 razy zaciskanie pięści.
– 10 przysiadów: obciążone całe stopy, ręce dowolnie.

10.2 Kyu – pomarańczowy pas + 2 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: pozycja seiza – siadanie i wstawanie, ukłony.Prawidłowe wiązanie pasa (obi).
2. Pozycje: zenkutsu-dachi.
3. Uderzenia: uraken-shomen-uchi – kiai.
4. Bloki: morote-gedan-barai – kiai.
5. Kopnięcia: kin-geri (chudan) – kiai.
6. Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi z morote-gedan-barai
7. Test sprawności:
– 10 skłonów w przód z leżenia na plecach.

9.1 Kyu – pomarańczowy pas + 3 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: znaczenie słowa karate: kara – pusta,te – ręka. Znaczenie słowa osu – akceptacja, pozdrowienie.
2. Pozycje: heiko-dachi, yoi-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken-oi-tsuki – kiai, (jodan, chudan, gedan).
4. Bloki: gedan-barai – kiai.
5. Kopnięcia: mae – keage – kiai.
6. Renraku: krok w tył do zenkutsu-dachi z gedan-barai – kiai
7. Test sprawności:
– 10 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

9.2 Kyu – pomarańczowy pas + 4 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: prawidłowy wygląd gi i jej składanie.
Liczenie po japońsku do 10.
2. Pozycje: heisoku-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: gyaku -tsuki
4. Bloki: jodan-uke – kiai.
5. Kopnięcia: mae-geri- kiai.
6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z oi–tsuki – kiai / mawate i gedan-barai.
7. Test sprawności:
– 20 przysiadów

8.1 Kyu – niebieski pas + 1 czerwony pagon
1. Teoria i komendy: znaczenie słów sensei – nauczyciel, shihan – nauczyciel mistrz, sempai – starszy rangą.
2. Pozycje: musubi-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: seiken ago uchi
4. Bloki: soto-uke – kiai.
5. Kopnięcia: gedan mawashi-geri – kiai.
6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z gyaku-tsuki – kiai / mawate i gedan-barai
7.Test sprawności:
– 15 skłonów w przód z leżenia na plecach,
– 15 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na dłoniach i kolanach.

8.2 Kyu – + niebieski pas + 2 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: znaczenie słów kyoku – shin.
2. Pozycje:kokutsu-dachi
3. Uderzenia/cięcia: uraken shita -uchi – kiai.
4. Bloki: uchi-uke – kiai.
5. Kopnięcia: mawashi – geri (chudan) – kiai.
6. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu dachi/ oi tsuki
7.Test sprawności:
– 20 ugięć ramion z leżenia przodem w podporze na pięściach i kolanach
– 20 skłonów w przód z leżenia na plecach

7.1 Kyu – niebieski pas + 3 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: etykieta dojo
2. Pozycje:neko-aschi-dachi
3. Uderzenia/cięcia: shuto-sakotsu-uchi-komi – kiai, shuto-sakotsu-uchi – kiai.
4. Bloki: uchi-uke / gedan-barai – kiai.
5. Kopnięcia: soto-mawashi-keage – kiai.
6. Renraku: trzy kroki w przód w kokutsu dachi/uchi uke/gyaku tsuki
7. Kata
8. Test sprawności:
– przewrót w przód.

7.2 Kyu – niebieski pas + 4 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: nogare – oddychanie /tonujące – ciche/.
2. Pozycje: moro-aschi-dachi, uchi-hachiji-dachi.
3. Uderzenia/cięcia:, jun tsuki, mawashi tsuki.
4. Kopnięcia: uchi-mawashi-keage – kiai.
5. Renraku: jun tsuki w kiba dachi
6. Kata: 
7. Test sprawności:
– przewroty w tył.

6.1 Kyu – żółty pas + 1 czerwony pagon
1. Teoria i komendy: ibuki – oddychanie głośne.
2. Pozycje: sanchin-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto-ganmen-uchi – kiai.
4. Bloki: shuto-mawashi-uke – kiai.
5. Kopnięcia: mawashi-geri (jodan) – kiai.
6. Renraku: trzy kroki w przód w zenkutsu-dachi z: Jodan uke/gyaku tsuki, Soto uke/gyaku tsuki, uchi uke/gyaku tsuki mawatte gedan barai/gyaku tsuki
7. Kata:
8. Test sprawności:
– stanie na rękach przy drabinkach
– 10 razy dotknąć głową podłogi poprzez skłon w przód siedząc
w maksymalnie szerokim rozkroku, nogi proste w kolanach.

6.2 Kyu – żółty pas + 2 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: znajomość stopni i kolorów pasów od 10 do 1 Kyu.
2. Pozycje: kumite dachi.
3. Uderzenia/cięcia: uraken-sayo-uchi – kiai, uraken-hizo-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: kansetsu-geri, yoko geri chudan – kiai.
5. Renraku: trzy kroki w przód w sanchin-dachi z oi–tsuki – kiai / uke / obrót poprzez przekrok.
6. Kata: 
7. Test sprawności:
– ustalone przez egzaminatora

5.1 Kyu – żółty pas + 3 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: rozgrzewka
2. Pozycje: tsuru-aschi-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: uraken-mawashi-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: yoko keage
5. Renraku: ustalone przez egzaminatora
6. Kata:
7. Test sprawności:
– ustalone przez egzaminatora

5.2 Kyu – żółty pas + 4 czerwone pagony
1. Teoria i komendy: historia Karate.
2. Pozycje: kake-dachi.
3. Uderzenia/cięcia: shuto-uchi-uchi – kiai.
4. Kopnięcia: ushiro-geri – kiai.
5. Bloki: mae-mawashi-uke.
6. Renraku: ustalone przez egzaminatora
7. Kata: 
8. Test sprawności:
– ustalone przez egzaminatora.

STOPNIE KYU SENIOR 14 lat w roku egzaminu

10 kyu – senior (pomarańczowy pas) 
Ogólne.
• Znaczenie Karate-Do oraz Kyokushinkai
• Właściwy sposób składania Karate-Gi
• Właściwy sposób noszenia Karate-Gi
• Etykieta Dojo
• Ogólne ćwiczenia rozciągające i kondycyjne
Pozycje
• Yoi Dachi
• Fudo Dachi
• Zenkutsu Dachi
Uderzenia
• Seiken oi tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken morote tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki
• Seiken jodan uke
• Seiken mae gedan barai
• Seiken mae juji gedan barai
Kopnięcia
• Hiza ganmen geri
• Kin geri

9 kyu – Senior (pomarańczowy pas, biały pagon)
Ogólne
• Historia Karate
• Znaczenie Kanku
Pozycje
• Sanchin Dachi
• Kokutsu Dachi
• Musubi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken ago uchi
• Seiken gyaku tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken chudan uchi uke
• Seiken chudan soto uke
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chudan chusoku
Kata:
• Taikyoku Sono ichi/ni
Ćwiczenia z oddechem
• Nogare
Renraku
• Seiken gyaku tsuki (chudan lub jodan), mae geri chudan chusoku, powrót do pozycji walki

8 kyu – Senior (niebieski pas)
Pozycje (dachi)
• Kiba dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Seiken tate tsuki (chudan, jodan, gedan)
• Seiken shita tsuki
• Seiken jun tsuki (chudan, jodan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken morote chudan uchi uke
• Seiken chudan uchi uke gedan barai
Kopnięcia (geri)
• Mae geri chusoku jodan
Kata
• Taikyoku Sono San
Renraku
• Z pozycji walki, mae geri chudan chusoku, seiken gyaku tsuki chudan w zenkudsu dachi, powrót do pozycji walki, mawate (seiken chudan uchi uke), krok w tył w pozycji walki seiken chudan soto uke, seiken gedan barai, wejście do zenkudsu dachi, seiken gyaku tsuki chudan, powrót do pozycji walki mawate (seiken chudan uchi uke) pozycja walki.

7 kyu – Senior (niebieski pas, 1 biały pagon)
Pozycje (dachi)
• Neko ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Tettsui oroshi ganmen uchi
• Tettsui komekami
• Tettsui hizo uchi
• Tettsui mae yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
• Tettsui yoko uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Seiken mawashi gedan barai
• Shuto mawashi uke
Kopnięcia (geri)
• Mae chusoku ke age
• Teisoku mawashi soto keage
• Heisoku mawashi uchi keage
• Yoko sokuto keage
Kata
• Pinan Sono Ichi
Dodatkowe ćwiczenie
• Ibuki sankai
• Nogare ura

6 kyu – Senior (żółty pas)
Pozycje (dachi)
• Tsuru Ashi Dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Uraken shomen ganmen uchi
• Uraken sayu ganmen uchi
• Uraken hizo uchi
• Uraken ganmen oroshi uchi
• Uraken mawashi uchi
Bloki (uke)
• Seiken juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Kansetsu geri sokuto
• Yoko geri sokuto chudan
• Mawashi gedan geri (chusoku, haisoku)
Kata
• Pinan sono ni

5 kyu – Senior (żółty pas, 1 biały pagon)
Pozycje (dachi)
• Moro ashi dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shotei Uchi (jodan, chudan, gedan)
• Jodan Hiji ate
Bloki (uke)
• Shotei Uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mawashi geri chudan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri (chudan lub gedan) 3 sposoby
Kata
• Pinian sono san
Renraku:
• Mae geri chudan chusoku, yoko geri chudan sokuto, ushiro geri chudan, gyaku tsuki chudan.

4 kyu – Senior (zielony pas)
Pozycje (dachi)
• Heisoku dachi
• Uchi hachiji dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Shuto Sakotsu uchi
• Shuto uchi komi
• Shuto yoko ganmen uchi
• Shuto hizo uchi
• Shuto jodan uchi uchi
Bloki (uke)
• Shuto jodan uchi uke
• Shuto jodan uke
• Shuto chudan soto uke
• Shuto chudan uchi uke
• Shuto mae gedan barai
• Shuto mawashi uke (mae)
Kopnięcia (geri)
• Yoko geri jodan sokuto
• Mawashi geri jodan (chusoku, haisoku)
• Ushiro geri jodan (3 metody)
Kata
• Sanchin no kata
Ćwiczenia
• 30 ugięć ramion w podporze przodem seiken
• 50 skłonów leżąc na plecach
• 10 podskoków (stopy razem) przeskoków przez pas

3 kyu – Senior (zielony pas, biały pagon)
Pozycje (dachi)
• Kake dachi
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Chudan hiji ate
• Chudan mae hiji ate
• Age hiji ate (jodan, chudan)
• Ushiro hiji ate
• Oroshi hiji ate
Bloki (uke)
• Shuto juji uke (jodan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Mae Kakato geri (jodan, chudan, gedan)
Kata
• Pinan Sono Yon
Ćwiczenia
• 50 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 100 skłonów leżąc na plecach
• 15 przeskoków (stopy razem) przez pas trzymanym na wysokości bioder

2 kyu – (brązowy pas)
Ogólne
• Znajomość przepisów sędziowskich kata i kumite semi kontakt i full kontakt.
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Hiraken tsuki (jodan, chudan)
• Hiraken oroshi uchi
• Hiraken mawashi uchi
• Haishu (jodan, chudan)
• Age jodan tsuki
• Koken uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Koken uke (jodan, chudan, gedan)
Kopnięcia (geri)
• Nidan tobi geri
• Mae tobi geri (3 metody)
Kata
• Pinan sono go
• Gekisai dai
Renraku
• Cofnięcie i blok seiken mae gedan barai, wysunięcie w przód seiken ago uchi, wysunięcie w przód seiken chudan gyaku tsuki, krok w przodu i kopnięcie hiza ganmen geri, następnie mae geri chudan chusoku, mawashi geri chudan haisoku, ushiro geri chudan, seiken mae gedan barai, seiken gyaku chudan tsuki.
Ćwiczenie
• 50 ugięć ramoin w podporze przodem
• 20 ugięć ramion w podporze przodem na 5 palcach
• 100 skłonów leżąc na plecach
• 20 przeskoków (stopy razem) przez pas trzymanym na wysokości bioder

1 kyu (brązowy pas, biały pagon)
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Ryuto ken tsuki (jodan, chudan)
• Naka Yubi ippon ken (jodan, chudan)
• Oya yubi ken
Bloki (uke)
• Kake uke (jodan, chudan)
• Chudan haito uchi uke
Kopnięcia (geri)
• Jodan uchi haisoku geri
• Oroshi uchi kakato geri
• Oroshi soto kakato geri
• Yoko tobi geri
Kata
• Yantsu
• Tsuki no kata
Renraku
• Część 1: seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, seiken chudan oi tsuki, seiken gyaku shita tsuki,
• Część 2: oi mawashi geri haisoku jodan (przednia noga), seiken chudan oi tsuki, seiken chudan gyaku tsuki, mawashi geri haisoku jodan (tylnia noga).
Ćwiczenie
• 50 Ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 20 Ugięć ramion w podporze przodem (Koken)
• 100 skłonów leżąc na plecach
• 15 przeskoków techniką yoko tobi geri przez pas trzymanym na wysokości bioder.

STOPNIE Mistrzowskie DAN

1 dan (czarny pas, 1 złoty pagon)
Kandydat musi mieć ukończone minimum 18 lat
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Morote haito uchi (jodan, chudan)
• Haito uchi (jodan, chudan, gedan)
Bloki (uke)
• Morote kake uke (jodan, chudan)
• Morote haito uke (chudan)
• Osai uke
• Blokowanie technikami nożnymi
Kopnięcia (geri)
• Kake geri (kakato, chusoku) (jodan, chudan)
• Ushiro mawashi geri (jodan, chudan, gedan)
Kata
• Tensho No Kata
• Saiha
• Taikyoku Ichi, Ni, San w ura ( z obrotem)
Renraku
• Mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan, mae geri jodan, mawashi geri jodan, ushiro mawashi geri jodan
Tameshiwari
• Obowiązkowe łamanie techniką seiken
• Dowolną techniką wybraną przez kandydata
Ćwiczenie
• 70 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 20 Ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach
• 150 skłonów leżąc na plecach
• 100 przysiadów

2 dan (czarny pas, 2 złote pagony)
Minimum 2 lata lub więcej ciągłego treningu od ostatniego egzaminu
Kandydat musi mieć ukończone 20 lat
Uderzenia (tsuki, uchi)
• Toho uchi jodan
• Keiko uchi
• Ippon nukite
Bloki (uke)
• Hiji uke chudan
• Shotei morote uke jodan
• Shuto morote uke gedan
Kopnięcia (geri)
• Tobi ushiro geri
• Tobi ushiro mawashi geri
• Tobi mawashi geri
• Age kakato ushiro geri
Kata
• Kanku Dai
• Gekisai Sho
• Seienchin
• Pinan Ichi/Ni w ura ( z obrotem)
Tameshiwari
• Obowiązkowe łamanie seiken
• Dowolną techniką wybraną przez kandydata
Ćwiczenia
• 70 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 20 ugięć ramion w podporze przodem na 2 palcach
• 150 skłonów leżąc na plecach
• 100 przysiadów

3 dan (czarny pas, 3 złote pagony)
Kandydat musi mieć ukończone 25 lat
Ogólne
• Kandydat musi znać oraz umieć wyjaśniać w sposób całkowity techniki podstawowe całego systemu egzaminacyjnego. Kandydat poddany zostanie testowi obejmującego wiedzę na temat karate, technik podstawowych, kata.
• Uprawnienia sędziowskie kata, kumite
Kata
• Sushi Ho
• Garyu
• Seipai
• Pinan San/Yon/Go w ura ( z obrotem)
Kumite
• Jiyu Kumite (40 walk z przeciwnikami w systemie knock out/knock down)
Tameshiwari
• Obowiązkowe łamanie seiken
• Dowolną techniką wybraną przez kandydata
Ćwiczenie
• 100 ugięć ramion w podporze przodem (Seiken)
• 150 skłonów leżąc na plecach
• 100 przysiadów